[1]
M. Adamowicz, „Współczesna rola rolnictwa a modele interwencjonizmu rolnego”, wir, nr 2 (143), s. 32–54, cze. 2009.