[1]
N. Proń-Nowak, „Prognozowanie pomyślnej przyszłości dla obszarów wiejskich w globalizującym się świecie – XII Światowy Kongres Socjologii Wsi, Goyang 2008”, wir, nr 1 (142), s. 199–202, mar. 2009.