[1]
J. Banecki, I. Nurzyńska, i T. Wiatrak, „Sektorowy Program Operacyjny «Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006». Wstępna ocena”, wir, nr 4 (141), s. 202–216, grudz. 2008.