[1]
M. Maciejczak, „Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa – Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie”, wir, nr 4 (141), s. 185–194, grudz. 2008.