[1]
K. Pawlak i W. Poczta, „Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego na jednolitym rynku europejskim”, wir, nr 4 (141), s. 81–102, grudz. 2008.