Juroszek, L. (2008) „Recenzja książki Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, pod redakcją Hanny Podedwornej i Pawła Ruszkowskiego”, Wieś i Rolnictwo, (3 (140), s. 156–160. doi: 10.53098/wir.2008.3.140/13.