Kowalczyk, E. (2024) „Proces starzenia się ludności Polski. Przyczyny i skutki”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (202), s. 7–40. doi: 10.53098/wir.2024.1.202/01.