Miś, T. (2008) „Rola lokalnych instytucji w absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (140), s. 130–141. doi: 10.53098/wir.2008.3.140/11.