Stanny, M. (2008) „Zróżnicowanie poziomu rozwoju funkcji gospodarczych obszarów wiejskich w Polsce – ujęcie typologiczne”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (140), s. 116–129. doi: 10.53098/wir.2008.3.140/10.