Mikiewicz, P. (2008) „Specyfika kapitału społecznego polskiej wsi – preliminaria teoretyczne i możliwe obszary badań w odniesieniu do edukacji”, Wieś i Rolnictwo, (3 (140), s. 85–103. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/91 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).