Błąd, M. (2023) „Kilka refleksji o ideach i działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (200), s. 153–170. doi: 10.53098/wir032023/07.