Redakcja Wsi i Rolnictwa (2023) „Od redakcji. Pięć dekad krzewienia wiedzy o wsi i rolnictwie. Z okazji wydania 200. numeru kwartalnika Wieś i Rolnictwo”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (200), s. 7–8. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/894 (Udostępniono: 14 lipiec 2024).