Czykier-Wierzba, D. (2008) „Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityki strukturalnej w Polsce w latach 2007–2013”, Wieś i Rolnictwo, (3 (140), s. 49–66. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/89 (Udostępniono: 28 listopad 2023).