Kłodziński, M. (2008) „Podziękowania Jubilata”, Wieś i Rolnictwo, (3 (140), s. 44–48. doi: 10.53098/wir.2008.3.140/05.