Zawalińska, K. (2023) „Ewolucja korzystania ze środków Unii Europejskiej w Polsce – miks efektów popytowych i podażowych. Recenzja książki Terytorialne efekty polityk Unii Europejskiej w Polsce, pod redakcją Grzegorza Gorzelaka”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (198), s. 117–120. doi: 10.53098/wir012023/06.