Kowalski, R. (2023) „O (nie)sprawiedliwych nierównościach ekonomicznych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (198), s. 73–84. doi: 10.53098/wir012023/03.