Zegar, J. (2008) „Refleksje nad ewolucją wsi”, Wieś i Rolnictwo, (3 (140), s. 37–43. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/87 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).