Stanny, M. i Kłodziński, M. (2023) „Wspomnienie o profesorze Jerzym Wilkinie. Człowiek prawdy, dobra i piękna”, Wieś i Rolnictwo, (1 (198), s. 11–17. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/869 (Udostępniono: 21 luty 2024).