Stanny, M. (2023) „Jubileusz 50-lecia Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (197), s. 91–93. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/862 (Udostępniono: 30 maj 2024).