Nowak, M. J. (2023) „Sprawiedliwość terytorialna a wymiar prawny planowania przestrzennego na szczeblu lokalnym w Polsce”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (197), s. 49–61. doi: 10.53098/wir042022/03.