Najbor, J. (2023) „Czy polska socjologia wsi ma przyszłość? Recenzja książki Andrzeja Kalety, Szkice o polskiej socjologii wsi”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (196), s. 149–153. doi: 10.53098/wir032022/06.