Wilkin, J. (2008) „Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (140), s. 18–28. doi: 10.53098/wir.2008.3.140/02.