Wilczyńska, E., Pawłowska, A., Dudek, M., Krupin, V. i Komorowski, Łukasz (2022) „Pięć debat na pięćdziesięciolecie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – relacja młodych badaczy”, Wieś i Rolnictwo, (2 (195), s. 147–158. doi: 10.53098/wir022022/07.