Kowalczyk, S. (2022) „Czy gospodarstwa rolne zainteresowane są maksymalizacją dochodów, czy swoich aktywów? Recenzja książki Aleksandra Grzelaka, Dochody a aktywa w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (195), s. 135–146. doi: 10.53098/wir022022/06.