Górecki, J. (2008) „Profesor dr hab. Marek Władysław Kłodziński jako Człowiek i Uczony”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (140), s. 10–17. doi: 10.53098/wir.2008.3.140/01.