Wojciechowska-Solis, J., Śmiglak-Krajewska, M. i Kalinowski, S. (2022) „Atrakcyjność i preferowanie wybranych form turystyki na obszarach wiejskich Polski Wschodniej – w badaniu opinii i wyborów turystów”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (195), s. 101–134. doi: 10.53098/wir022022/05.