Czarnecka, A. i Krupowicz, W. (2022) „Nowe podejście do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w procesie scalenia gruntów – doświadczenia z wykorzystania zogniskowanych wywiadów grupowych i crowdsourcingu”, Wieś i Rolnictwo, (2 (195), s. 83–100. doi: 10.53098/wir022022/04.