Adamczyk, W. (2008) „Zadania i efekty działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w 2007 roku (ujęcie syntetyczne)”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 194–202. doi: 10.53098/wir.2008.2.139/15.