Rosner, A. (2022) „Recenzja książki Katarzyny Kaczyńskiej, „Orać zagon lepszej doli”? Żydowskie rolnictwo w Polsce w latach 1945–1950, poświęconej żydowskim repatriantom na wsiach «ziem odzyskanych»”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (194), s. 115–120. doi: 10.53098/wir012022/07.