Goba, N., Gweshengwe, B., Mabaso, A. i Kapungu, F. (2022) „Skuteczność środków ograniczania ubóstwa na obszarach podmiejskich Zimbabwe na przykładzie regionu podmiejskiego Mutasa South”, Wieś i Rolnictwo, (1 (194), s. 57–76. doi: 10.53098/wir012022/03.