Goba, N. (2022) „Skuteczność środków ograniczania ubóstwa na obszarach podmiejskich Zimbabwe na przykładzie regionu podmiejskiego Mutasa South”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (1 (194), s. 57–76. doi: 10.53098/wir012022/03.