Bielec, J. (2008) „Sprawozdanie z seminarium Nauka i edukacja w rozwoju obszarów wiejskich”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (139), s. 189–193. doi: 10.53098/wir.2008.2.139/14.