Błąd, M. (2022) „Rural resilience jako nowa koncepcja rozwoju wsi”, Wieś i Rolnictwo, (1 (194), s. 7–39. doi: 10.53098/wir012022/01.