Ptak, A. (2022) „O lokalnej polityce gospodarczej po trzydziestu latach istnienia. Recenzja książki Andrzeja Miszczuka i Magdaleny Miszczuk, Lokalna polityka gospodarcza w Polsce. Uwarunkowania, instytucje, instrumenty”, Wieś i Rolnictwo, (3 (192), s. 125–128. doi: 10.53098/wir032021/05.