Sroka, W., Król, K. i Matysik-Pejas, R. (2022) „Rolnictwo miejskie w światowym i polskim piśmiennictwie oraz w dokumentach planistycznych wybranych miast Polski: Urban Agriculture in Polish and International Scholarly Literature and in Planning Documents of Selected Polish Cities”, Wieś i Rolnictwo, (3 (192), s. 71–98. doi: 10.53098/wir032021/03.