Gruziel, K. i Wasilewski, M. (2008) „Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych – konsekwencje zmian”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 157–175. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/79 (Udostępniono: 2 luty 2023).