Zwolińska, J. (2021) „Miejsce dobrostanu zwierząt gospodarskich w polityce Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (2 (191), s. 35–63. doi: 10.53098/wir022021/02.