Matysiak, I. (2021) „Pomiędzy pasją a odrzuceniem – postawy wobec rolnictwa wśród młodych absolwentów studiów wyższych na terenach wiejskich w Polsce”, Wieś i Rolnictwo, (1 (190), s. 75–95. doi: 10.53098/wir012021/04.