Kluba, J. i Szczepańska, B. (2021) „Pracownicy wielkoobszarowego gospodarstwa rolnego wobec zmian własnościowych”, Wieś i Rolnictwo, (1 (190), s. 37–57. doi: 10.53098/wir012021/02.