Paprot-Wielopolska, A. (2021) „Powojenne rolnictwo na Żuławach a przeobrażenia krajobrazu kulturowego i społecznego regionu w świetle materiałów źródłowych, pamiętnikarskich i narracji rolników”, Wieś i Rolnictwo, (1 (190), s. 13–36. doi: 10.53098/wir012021/01.