Kałowska, J. i Poczta-Wajda, A. (2008) „Walory naturalnego środowiska jako determinant rozwoju turystyki wiejskiej w Wielkopolsce”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 115–128. Dostępne na: https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/76 (Udostępniono: 10 grudzień 2023).