Kalinowski, S. (2020) „Od paniki do negacji: zmiana postaw wobec COVID-19”, Wieś i Rolnictwo, (3 (188), s. 45–65. doi: 10.7366/wir032020/03.