Kraciuk, J. (2008) „Procesy koncentracji kapitałowej w polskich spółkach przemysłu spożywczego”, Wieś i Rolnictwo, (2 (139), s. 104–114. doi: 10.53098/wir.2008.2.139/07.