Bukraba-Rylska, I. (2020) „Wiejskie chorowanie. Recenzja książki Eweliny Szpak «Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli». Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi w Polsce Ludowej”, Wieś i Rolnictwo, (1 (186), s. 121-131. doi: 10.7366/wir012020/06.