Błąd, M. (2019) „Gospodarowanie ziemią rolniczą w Polsce w latach 2000−2018”, Wieś i Rolnictwo, (4 (185), s. 109–140. doi: 10.53098/wir042019/06.