Bilewicz, A. (2019) „Wiejska spółdzielczość spożywców 1900−1939. Zapomniana karta z dziejów samoorganizacji wsi polskiej”, Wieś i Rolnictwo, (4 (185), s. 45–66. doi: 10.53098/wir042019/03.