Stanny, M. (2019) „Ciągłość i zmiana – sto lat rozwoju polskiej wsi – wielowymiarowy dialog naukowy”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (4 (185), s. 7–24. doi: 10.53098/wir042019/01.