Makowiecki, M. (2018) „Z biegiem lat i wydarzeń. Recenzja książki: Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń, Patrząc na wieś. Sto lat rozwoju polskiej wsi”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (180), s. 249–252. doi: 10.53098/wir032018/13.