Wojewodzic, T. i Musiał, W. (2018) „Trwanie i upadek drobnych gospodarstw rolnych – zastosowanie analogii w naukach przyrodniczych i społecznych”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (180), s. 175–191. doi: 10.53098/wir032018/08.