Jędruchniewicz, A. (2018) „Negatywne skutki regulowania cen rolnych”, Wieś i Rolnictwo, (3 (180), s. 137–154. doi: 10.53098/wir032018/06.