Bereżnicka, J. (2018) „Dopłaty do działalności operacyjnej a stabilność finansowa gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej”, Wieś i Rolnictwo. Warszawa, PL, (3 (180), s. 113–135. doi: 10.53098/wir032018/05.